Garantieprijs FrieslandCampina gaat in februari omhoog

29-01-2019 JOURE – De FrieslandCampina garantieprijs voor gangabare melk voor februari 2019 stijgt met 0,25 euro ten opzichte van de garantieprijs van de vorige maand naar 36,50 euro per 100 kilogram melk, op grond van de verwachting dat de door de referentiebedrijven uitbetaalde prijzen voor boerderijmelk zullen toenemen als gevolg van stijgende basiszuivelprijzen. De biologische garantieprijs blijft gelijk ten opzichte van de biologische garantieprijs van vorige maand op 48,00 euro per 100 kilo. De verwachting is dat de door de referentiebedrijven betaalde prijzen voor biologische boerderijmelk stabiel blijven.

In februari 2019 bedraagt de eiwitwaarde voor gangbare melk 595,82 euro, de vetwaarde 297,91 euro en de lactosewaarde 59,58 euro per 100 kilo. Voor biologische melk bedraagt de eiwitwaarde 783,55 euro, de vetwaarde 391,77 euro en de lactosewaarde 78,35 euro per 100 kilo.

Beidde garantieprijzen gelden voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. Voor de gangbare melk gelden de bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis, voor biologische melk bij een gemiddelde levering van 600.000 kilo melk op jaarbasis.

Zie voor overzichten van de ontwikkeling van de garantieprijzen voor gangbare boerderijmelk en voor biologische boerderijmelk de site van FrieslandCampina.