Garantieprijs daalt in april 2019 met 0,50 euro per 100 kilo

26-03-2019 JOURE – De FrieslandCampina garantieprijs voor gangbare melk voor april 2019 daalt met 0,50 euro ten opzichte van de garantieprijs van de vorige maand naar 36,00 euro per 100 kilogram melk. Dit is inclusief een neerwaartse correctie van 0,23 euro. De verwachting is dat de door de referentiebedrijven uitbetaalde prijzen voor boerderijmelk deze maand licht zullen dalen als gevolg van iets lagere basiszuivelprijzen. De biologische garantieprijs stijgt met 0,50 euro naar 48,50 euro per 100 kilo melk. De stijging is inclusief een correctie van 0,18 euro als gevolg van een te lage inschatting voor de maand januari. De verwachting is dat de door de referentiebedrijven betaalde prijzen voor biologische boerderijmelk iets zullen stijgen.

In april 2019 bedraagt de eiwitwaarde voor gangbare melk 587,66 euro, de vetwaarde 293,83 euro en de lactosewaarde 58,77 euro per 100 kilo. Voor biologische melk bedraagt de eiwitwaarde 791,71 euro, de vetwaarde 395,85 euro en de lactosewaarde 79,17 euro per 100 kilo.

Beidde garantieprijzen gelden voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. Voor de gangbare melk gelden de bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis, voor biologische melk bij een gemiddelde levering van 600.000 kilo melk op jaarbasis.