Fusie OBS De Brêge en OBS De Beuk definitief

18-05-2019 JOURE – De medezeggenschapsraden van OBS De Brêge uit Scharsterbrug en OBS De Beuk uit Sint Nicolaasga hebben deze week ingestemd met de fusie van beide scholen. Hiervoor werd op woensdag 15 mei de fusieovereenkomst getekend. Na een gezamenlijk traject waarin de scholen hun verschillen maar vooral ook overeenkomsten met elkaar hebben gedeeld en de blauwdruk voor de nieuwe fusieschool is opgesteld, is met deze ondertekening de fusie definitief.

“Vanaf de zomer zijn we met elkaar in gesprek over de fusie. Het was een heel plezierig en voortvarend traject. De scholen hebben veel overeenkomsten en daar waar verschillen waren hebben we dit in alle openheid kunnen bespreken en gefundeerde keuzes gemaakt”, aldus Alle Mink, voorzitter MR van De Brêge. Clazina Hendriks vult aan namens De Beuk: “De komende weken gaan we toewerken naar een goed afscheid van OBS De Beuk in het dorp. Dat is belangrijk. We hebben hiervoor diverse momenten gepland voor zowel oud-leerlingen en medewerkers als de huidige leerlingen en leerkrachten. En na de zomervakantie uiteraard een feestelijk begin. Vrijwel alle leerlingen gaan mee naar de nieuwe fusieschool.”

De fusieschool gaat verder onder de naam OBS De Brêge en telt na de fusie circa 85 leerlingen.

(Foto: Douwe Bijlsma – Gewoan Dwaan)