Fryslân aan de slag met Low Car Diet


02-04-2017 JOURE – In Fryslân doen momenteel zes organisaties mee aan het Low Car Diet-programma. Zoveel mogelijk medewerkers proberen zo duurzaam mogelijk te reizen. Fryslân heeft het hoogste aantal deelnemende organisaties van Nederland.

Er doen deze editie zes Friese organisaties mee die goed zijn voor een derde van de deelnemers, namelijk de Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân, Gemeente Het Bildt, Van Hall Larenstein en het Nordwin College. Zij mijden van 27 maart tot en met 21 april zoveel mogelijk de auto. Zij reizen met het openbaar vervoer en de fiets, of werken thuis. De organisaties strijden ervoor op landelijk niveau de hoofdprijs voor de meest duurzaam reizende organisatie te winnen.

Meedoen aan het Low Car Diet-programma levert op veel facetten winst op. Zo bevordert het bereikbaarheid en leefbaarheid, dringt het CO2-uitstoot terug en vermindert het files. Sinds de start van het Low Car Diet in 2012 streden al 5000 deelnemers uit ongeveer 200 organisaties voor de titel van winnaar van het Low Car Diet. De focus ligt nu op langdurige deelname waardoor er structurele verandering kan plaatsvinden binnen organisaties.

Blijvend Low Car Diet-effect
Naast onmiddellijk resultaat in CO2-reductie en minder auto’s op de snelweg en in de stad, blijkt dat het Low Car Diet-effect ook structureel blijft hangen. Uit recent onderzoek  is gebleken dat twee jaar na afloop van het Low Car Diet deelnemers nog steeds duurzamer reizen. Zo zijn ze bijna een kwart minder met de auto gaan rijden en reizen ze een derde meer met de trein. Ook kiezen deelnemers ervoor om structureel minder in de spits te gaan reizen.

Meer informatie: http://www.lowcardiet.nl.