Fryske Krite spilt ‘Leave minsken’

04-03-2019 JOURE – Op 9, 10, 15 en 16 maart spilet de Fryske Krite de Jouwer it stik “Leave minsken” skreaun troch Maria Goos. Foar mear ynformaasje sjoch op www.fryskekrite.nl

In maart speelt De Fryske Krite de tragie-komedie “Leave minsken”, geschreven door Maria Goos en vertaald door Tryntsje van der Zee. Dree is een half jaar van de drank af en Ietsje is een ex heroïneverslaafde: twee daklozen, die proberen “normaal” te leven in de flat die ze toegewezen hebben gekregen. Dat valt niet mee. Ietsje, een huilerig figuur dat eigenlijk alleen het goede wil, worstelt met de opstandige buien van de eigenlijk zachte Dree. Het zijn hulpeloze zielen…

NL
In maart speelt de fryske krite de tragie-komedie “Leave minsken”, geschreven door Maria Goos en vertaald door Tryntsje van der Zee. Dree is een half jaar van de drank af en Ietsje is een ex heroïneverslaafde: twee daklozen, die proberen “normaal” te leven in de flat die ze toegewezen hebben gekregen. Dat valt niet mee. Ietsje, een huilerig figuur dat eigenlijk alleen het goede wil, worstelt met de opstandige buien van de eigenlijk zachte Dree. Het zijn hulpeloze zielen…

Acteurs
Eva Jochems, Johan Zijlstra, Margje Wierda, Rein Leenstra, Sjoerd IJbema en Wiep Wiersma

Overige medewerkers
Klaas Jelsma (ynstekker souffleur), Eelco de Hoog en Kooystra Proffesioneel yn gearwurking mei Party- en Zalencentrum It Haske (ljocht en lûd geluid en licht), Akke Knol, Rommy van der Bijl en Marina van Hofwegen (grime), Casper van Zutphen (fotografy), Jan van der Werf, Jouke Aukes, Marten de Boer, Albert de Graaf, Hotse Siesling en Piet de Vreeze (dekôr), Benno Pen (skilderingen).