Friezen vragen bovengemiddeld vaak energiesubsidies aan

01-02-2020 JOURE – Huiseigenaren in de provincie Friesland vragen vaak landelijke subsidies aan voor energiebesparende maatregelen. Dit en meer blijkt uit een inventarisatie van een landelijk nutsbedrijf, die voor iedere Nederlandse gemeente in kaart heeft gebracht welke landelijke subsidies het vaakst aangevraagd worden én welke energiebesparende maatregelen er vanuit de gemeente worden aangeboden.

Friese aanvragen voor energiesubsidies
Nederlanders die energiebesparende maatregelen willen treffen of duurzamer warmte willen opwekken, kunnen aanspraak maken op twee landelijke subsidieregelingen; de SEEH voor energiebesparing (zoals isolatiemaatregelen) én de ISDE voor de productie van duurzame energie. 

In een gemiddelde Nederlandse gemeente werden in 2017 per 10.000 huishoudens 27,9 SEEH subsidies aangevraagd. In 2016 en 2017 gezamenlijk werden er per 10.000 huishoudens in Nederland gemiddeld 50,9 ISDE subsidies aangevraagd.

In de provincie Friesland liggen de aantallen aanvragen fors hoger. Zo vroegen Friezen in dezelfde periode 46,8 SEEH subsidies aan per 10.000 huishoudens. De ISDE subsidie werd gemiddeld zelfs 178,5 keer aangevraagd per 10.000 Friese huishoudens.

Ruim kwart Friese gemeenten biedt energiesubsidie
Naast de twee landelijke energiesubsidies, kan men ook via de gemeente een subsidie aanvragen voor energiebesparing. Deze aanvullende financiële regelingen worden momenteel aangeboden in 41 procent van de 146 Nederlandse gemeenten. Naast subsidies van gemeenten worden deze ook aangeboden door waterschappen en provincies.

Van de 18 gemeenten die de provincie Friesland kent, zijn er 5 gemeenten huiseigenaren een lokale energiesubsidie kunnen krijgen. Dit is een relatief laag percentage in tegenstelling tot sommige andere provincies, zoals Zeeland (iedere gemeente één of meer subsidies) en Limburg (nagenoeg iedere gemeente één of meer subsidies). 

Het volledige onderzoek met een overzicht van alle Friese gemeenten is opgenomen in de kennisbank van Vattenfall.