Friezen tevreden over eigen provincie


07-05-2017 JOURE – Uit onderzoek van het Sociaal plan bureau blijkt dat Friezen optimistischer zijn over hun eigen provincie dan over Nederland in het algemeen. Er werd vooral gekeken naar de maatschappij en de politiek. Ondanks de vergrijzing, teruglopende werkgelegenheid en financiële krimp vindt de meerderheid dat de toekomst er positief uit ziet.

Friezen waarderen het lokale bestuur meer dan het landelijke en het Europese. Het lokale bestuur krijgt als rapportcijfer een 6,3. Den Haag krijgt een 5,6 en het Europese hof kan rekenen op een onvoldoende: 4,9. Werk is het meest belangrijke onderwerp voor Friesland. 50% van de ondervraagden gaf aan dat er te weinig aandacht voor de werkgelegenheid is. In totaal waren er 4000 Friezen betrokken bij het onderzoek.