Friezen bezorgd over verlies agrarisch landschap

11-09-2020 JOURE – Friezen maken zich zorgen over de krimp van het groene landschap. Ruim driekwart van de bevolking ziet boeren en tuinders als cruciaal voor het Nederlandse platteland en vindt bescherming van het cultuurlandschap noodzakelijk.

“Friesland is een vruchtbare, dichtbevolkte delta, maar heeft ook een karakteristiek platteland dat wereldwijd wordt herkend. Met de koe in de wei, akkerbouw voor groene, gezonde producten. Maar ook met agrarisch natuurbeheer en economische, en daarmee sociale, bedrijvigheid op het platteland. De Friese land- en tuinbouw speelt een belangrijke rol in het aangezicht van Nederland en de vitaliteit van het platteland,” aldus Ben Haarman, portefeuillehouder Natuur en Landschap bij LTO Nederland.

Uit representatief onderzoek blijkt dat er grote waardering is voor het landschap en de rol die boeren en agrariërs daarin spelen. Dat landschap staat echter onder druk. Door industrie, zoals datacentra en logistieke warenhuizen, zonneweides en woningbouw buiten de bebouwde kom veranderen groene gebieden in grijs. De afgelopen 30 jaar is er bijna een tiende, van het landbouwareaal verdwenen. Tot zorg van boeren en agrariërs, maar ook de rest van de maatschappij.

Driekwart van de inwoners vindt dat de land -en tuinbouw beschermd en ondersteund moet worden. Een grote meerderheid (77%) vindt boeren en tuinders noodzakelijk voor de vitaliteit & leefbaarheid van het platteland. Mensen zonnepaneelparken het liefste terugzien in of nabij bebouwd gebied en juíst niet op weilanden en akkers.

Platteland voor ons allen
Binnen de land- en tuinbouw beheren de melkveehouderij en de akkerbouw het grootste deel van het Nederlandse landschap. “Agrariërs beheren het landschap, en zorgen ervoor dat iedereen ervan kan genieten. In welke andere maakindustrie kun je ook recreëren? De koe in de wei is een iconisch beeld waar de Nederlander grote waarde aan hecht. In een dichtbevolkt land is ruimte altijd schaars, en natuurlijk moeten er huizen worden gebouwd. Maar we moeten wel zuinig zijn op ons groen – de verdozing van het landschap draai je niet meer terug,” aldus Wil Meulenbroeks, voorzitter vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.