Friezen aan de slag met energiebesparing woningen


23-09-2017 JOURE – Twintig procent energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2010. Dit is een van de doelen uit het Friese energieprogramma. Om Friezen te stimuleren aan de slag te gaan met het besparen van energie in hun woning, stelt Provincie Fryslân in totaal 450.00 euro beschikbaar: 250.000 euro voor ‘Nul op de Meter’ en 200.000 euro voor ‘Smalle Beurs’.

Subsidie Nul op de Meter
Vanaf 2 oktober 2017 kunnen Friese huiseigenaren een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Nul op de Meter. De regeling is bedoeld om woningen energieneutraal te maken. Dat betekent dat het verbruik in deze huizen gelijk is aan de hoeveelheid energie die ze zelf opwekken. Daarvoor kunnen woningeigenaren energieneutrale renovatiemaatregelen treffen. In totaal is 250.000 euro beschikbaar. Per woning is maximaal 6.000 euro subsidie mogelijk. Aanvragen kan via http://www.snn.eu/nulopdemeter

Het is de tweede ronde van Nul op de Meter. De eerste ronde in 2016 bleek een succes: met een provinciale bijdrage van bijna 450.000 euro zijn vijftig woning gerenoveerd en energieneutraal gemaakt.

Smalle Beurs
Om Friezen met een laag inkomen te helpen om energie te besparen en zo hun kosten te drukken, komt Provincie Fryslân met een aparte aanpak: Smalle Beurs. Bij deze mensen worden kosteloos een aantal energiebesparende maatregelen verricht, die direct leiden tot besparing op gas en elektriciteit. Dit gebeurt bijvoorbeeld via CV-dokters die naar de afstelling van de ketel en de radiatoren kijkt, en via energiecoaches, die kijken waar bespaard kan worden. Het is van oorsprong een aanpak van Gemeente Leeuwarden. Inmiddels hebben meer Friese gemeenten aangegeven hiermee aan de slag te willen. Met een provinciale bijdrage van 200.000 euro is dat nu mogelijk. Friezen die voor deze aanpak in aanmerking komen, krijgen persoonlijk bericht.

Energietransitie
Provincie Fryslân wil haar bijdrage leveren aan de energietransitie. Daarmee sluit de provincie aan op en draagt bij aan nationale, Europese en wereldwijde afspraken. De provincie zet in op energie besparen en duurzame energie opwekken. Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/energietransitie.