FrieslandCampina wijst melkveehouders op eigen fosfaatrechten


17-10-2017 JOURE – Het bestuur van FrieslandCampina maakt in een brief zijn leden-melkveehouders bewust van de werking en consequenties van het stelsel van fosfaatrechten. FrieslandCampina doet een beroep op alle leden om niet méér fosfaat te produceren dan de fosfaatrechten die elk melkveebedrijf heeft en de melkaanvoer zoveel mogelijk door het jaar te spreiden. Hiermee wordt ook een mogelijke onbalans tussen melkaanbod en verwerkingscapaciteit voorkomen en daarmee een mogelijke standstill van de melkaanvoer.

Vanaf 1 januari 2018 wordt het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee van kracht. De uitdaging is dat elk melkveebedrijf op jaarbasis de melkveestapel en de fosfaatproductie per koe afstemt op de beschikbare (en aangeschafte) fosfaatruimte en zoveel mogelijk spreidt over het gehele jaar. Een te hoge fosfaatproductie in de eerste helft van het jaar zal gecompenseerd moeten worden door lagere fosfaatproductie en dus lagere melkproductie en/of veestapel in de tweede helft van het jaar.

FrieslandCampina heeft in augustus 2017 een onderzoek onder zijn leden-melkveehouders uitgevoerd over de verwachte melkproductie in de periode 1 oktober 2017 tot en met 1 oktober 2018. Uit het onderzoek blijkt dat de ambitie om fosfaatrechten over te nemen vele malen groter is dan het aantal rechten dat daadwerkelijk te koop is. Verder geven leden-melkveehouders aan het aantal melkgevende koeien op het bedrijf te willen verhogen door het aandeel van het jongvee op het bedrijf aan te passen.

De FrieslandCampina-verwerkingscapaciteit en gecontracteerde capaciteit bij derden in 2018 lijkt voldoende om de melk van alle leden te kunnen verwerken. Daarbij is ervan uitgegaan dat alle leden van FrieslandCampina op of onder het wettelijke niveau van het stelsel van fosfaatrechten blijven en de piekaanvoer van januari tot en met mei 2018 weten te reduceren door een meer gelijkmatige melkaanvoer door het jaar heen.

Na het afschaffen van de melkquotering op 1 april 2015 is de aanvoer van boerderijmelk fors gestegen. FrieslandCampina heeft in de afgelopen jaren, in lijn met zijn strategie route2020, fors geïnvesteerd in verwerkingscapaciteit. Ook in 2018 ligt deze weer hoger dan in 2017.

In het geval het niet lukt om een mogelijke onbalans tussen melkaanbod en verwerkingscapaciteit te voorkomen, zal FrieslandCampina een tijdelijke standstill op de aanvoer van melk instellen. De komende weken worden de details van een eventuele standstill-regeling uitgewerkt.