FrieslandCampina sluit eerste helft van 2019 af met 11% hoger winst

26-07-2019 JOURE – Zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft de eerst helft van 2019 afgesloten met een omzet van 5,7 miljard euro. Daarmee is de omzet onveranderd ten opzichte van de eerste helft van 2018. Het bedrijfsresultaat is met 18,6% gestegen naar 210 miljoen euro. Het concern stelt dat de transformatie op schema verloopt. De afzetvolumes van producten met een hoge toegevoegde waarde waaronder kaas zijn gestegen en de marges zijn verbeterd. De winst voor de hele onderneming steeg naar 121 miljoen euro, een stijging van 11,0%. Vanwege de ontwikkeling van de melkaanvoer is besloten geplande strategische uitbreidingen van de productiecapaciteit opnieuw te beoordelen.

De activiteiten van FrieslandCampina in Afrika kenden een sterke groei zien en ook in Azië ontwikkelden deze zich positief; over het geheel genomen groeiden de merkenvolumes van de business group Consumer Dairy met 4,8%. De daling van de melkaanvoer in Nederland droeg bij aan de winstverbetering doordat er minder melk tot basiszuivelproducten zoals boter en melkpoeder verwerkt hoefde te worden. Deze activiteiten zijn nog steeds verliesgevend. De gestegen eiwitprijzen zetten de marges in hun geheel onder druk omdat de verkoopprijzen achterbleven bij de ontwikkeling van de inkoopkosten. In China stabiliseerden de volumes door uitdagende marktomstandigheden en het beperkte aanbod van een aantal belangrijke ingrediënten.

Voor de komende maanden verwacht FrieslandCampina aanhoudende schommelingen in met name de prijzen van zuivelcomponenten. Daarom is het concern voorzichtig met het geven van precieze financiële vooruitzichten voor het hele jaar. In het algemeen is het streven om de groei van de producten met toegevoegde waarde voort te zetten en de marktaandelen in merkproducten te versterken. De huidige dynamiek stemt de directie voorzichtig optimistisch, maar met duidelijke voorbehouden rond kostprijzen en productiebelemmeringen waardoor niet volledig kan worden voldaan aan de marktvraag in voornamelijk China. Dit zijn de belangrijkste factoren die de resultaten voor 2019 kunnen beïnvloeden.