FrieslandCampina garantieprijs omlaag


27-03-2018 JOURE – De FrieslandCampina garantieprijs voor gangbare boerderijmelk voor maart 2018 bedraagt 34,50 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs daalt met 1,00 euro ten opzichte van maart. De biologische garantieprijs voor boerderijmelk voor april 2018 daalt ten opzichte van maart met 2,50 euro naar 48,00 euro per 100 kilo melk.

De daling van de garantieprijs voor gangbare melk is het gevolg van de verwachting dat de melkprijzen van een aantal referentiebedrijven een geringe daling laten zien en een toename in het melkaanbod in de Europese Unie. De daling van de biologische garantieprijs is het gevolg van de verwachte daling van de melkprijzen van een aantal referentiebedrijven.

In april bedraagt de eiwitwaarde voor gangbare melk 563,17 euro, de vetwaarde 281,59 euro en de lactosewaarde 56,32 euro per 100 kilo. Voor biologische melk bedraagt de eiwitwaarde 783,55 euro, de vetwaarde 391,77 euro en de lactosewaarde 78,35 euro per 100 kilo.

Beidde garantieprijzen gelden voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. Voor de gangbare melk gelden de bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis, voor biologische melk bij een gemiddelde levering van 600.000 kilo melk op jaarbasis.

Zie voor overzichten van de ontwikkeling van de garantieprijzen voor gangbare boerderijmelk en voor biologische boerderijmelk de site van FrieslandCampina.