FrieslandCampina beëindigt VLOG-overeenkomst met 84 melkveebedrijven

28-01-2020 JOURE – Zuivelcoöperatie FrieslandCampina beëindigt de overeenkomst die eerder werd gesloten met 84 melkveebedrijven in Friesland voor de levering van melk volgens de criteria van het Duitse Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik (VLOG). Reden is dat de productie van foliekaas onder VLOG-criteria in de fabriek in Workum door de sterke concurrentie niet rendabel blijkt. De productie van natuurgerijpte kaas met VLOG-melk, zoals die plaatsvindt in Steenderen en Born, is wel winstgevend.

De melkveebedrijven die VLOG-melk leveren ontvangen een toeslag van 1 euro per 100 kilogram melk wanneer ze garanderen dat er in het rantsoen van hun vee geen voeders worden gebruikt met grondstoffen afkomstig van genetisch gemodificeerde gewassen. De toeslag dient als vergoeding van de extra kosten die ze maken door het gebruik van duurder voer.

In de brief aan de Friese melkveehouders FrieslandCampina stelt het bestuur van de zuivelonderneming dat er begrip is voor de gevolgen die het genomen besluit heeft voor de bedrijfsvoering van de betrokken leden. Er zijn verschillende scenario’s en oplossingen overwogen, maar de conclusie was dat het beëindigen van de overeenkomst zowel in het belang is van de onderneming, de coöperatie als de leden-melkveehouders. Om de betrokken leden verder over het genomen besluit te informeren worden in de komende weken bijeenkomsten georganiseerd.