Friesland krijgt grote problemen met verzilting als stijging zeespiegel zo doorgaat

15-08-2019 LEEUWARDEN – Als de zeespiegelstijging onverminderd doorgaat kampt Friesland over 100 jaar met een groot verziltingsprobleem, stelt Pier Vellinga van de Waddenacademie. Dit is een van de inzichten die het onderzoek van de provincie Friesland naar verzilting heeft opgeleverd. De Waddenacademie was bij dat onderzoek betrokken. De provincie liet daarbij een Grondwateratlas voor Friesland maken, waarbij in kaart werd gebracht in welke gebieden de risico’s op verzilting het grootst zijn.

“Een groot deel van Friesland is bedekt met klei. Maar die laag is hooguit 5 meter dik. Daaronder zit zand en het water in het zand is al behoorlijk zout. Door de zeespiegelstijging komt het zoute water via kwel omhoog”, aldus Vellinga.

Vanwege de grote risico’s van verzilting voor de landbouw begon de Waddenacademie 2 jaar geleden met een internationaal onderzoeksproject. Hiervoor werden onder meer proeven gedaan met zilte landbouw in Denemarken. De voorlopige resultaten worden begin september besproken tijdens een internationaal congres over zilte landbouw in Leeuwarden. De nieuwe Grondwateratlas van de provincie Friesland wordt dan ook gepresenteerd.