Friesland kent 63% meer inbraken in 2019

08-03-2019 JOURE – In januari en februari van 2019 werd er in Friesland al 251 keer ingebroken. Een toename van 63% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar: toen vonden er slechts 154 inbraken plaats. Het vaakst werd er ingebroken in Leeuwarden. Van alle Friese inbraken gebeurde 34,3% in de provinciale hoofdstad. Die conclusie trekt het Inboedelverzekering Informatie Centrum (IIC) op basis van de meest recente nationale politiecijfers.

Leeuwarden hotspot voor inbrekers
In absolute aantallen werd er in de eerste maanden van het jaar het vaakst ingebroken in Leeuwarden. In totaal vonden er in de provinciale hoofdstad 142 inbraakpogingen plaats. Niet elke inbraakpoging liep succesvol af voor inbrekers. Het lukte het criminelen namelijk slechts 86 keer om daadwerkelijk binnen te dringen (60,6%).

Wanneer het aantal inbraken wordt afgewogen tegen het aantal inwoners, blijkt de kans op inbraakpogingen in Friesland ook het grootst in Leeuwarden. Per 1.000 inwoners wordt bijna twee keer zo vaak ingebroken als in de gemiddelde Friese gemeente (+199%).

Inbrekers hebben weinig succes in Dantumadiel
In Friesland waren er de afgelopen twee maanden 375 pogingen tot inbraak, waarvan ongeveer tweederde met succes (66,9%). In de overige 124 gevallen bleef het bij een poging. Vooral in Dantumadiel presteren inbrekers slecht: er werden twee inbraakpogingen gedaan die beide mislukten.

Ondanks dat er in Heerenveen (12 keer), Achtkarspelen (10) en Harlingen (5) -relatief gezien- nog niet veel werd ingebroken, bleken inbrekers hier wel succesvol. Alle pogingen tot inbraak in deze plaatsen slaagden namelijk.

Niet ingebroken op de Wadden
In de eerste twee maanden van het jaar waren er geen inbraakpogingen op de Friese Waddeneilanden. Op Ameland, Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog bleven alle woningen en gebouwen ongeschonden. De kans op inbraak is hier op landelijk en provinciaal niveau vooralsnog het laagst.