Friesland en Zeeland de fietsregio’s van 2019

26-07-2019 JOURE – Nieuwe cijfers laten zien dat we een fietsland zijn en blijven: Nederlanders maken jaarlijks 191 miljoen recreatieve fietstochten, daarnaast gaan we circa 1,1 miljoen keer op fietsvakantie in eigen land. Bijna 34.000 kilometer aan knooppuntroutes ligt voor ons klaar. Toch verschilt de kwaliteit van het recreatieve aanbod voor de fietsers per provincie. Middels de Kwaliteitsmonitor doet het Fietsplatform onderzoek naar deze verschillen en beloont regio’s met een aantal sterren. Voor de maximale vijf-sterrenbehandeling kunnen fietsers het beste naar Friesland of Zeeland, zo blijkt uit de Kwaliteitsmonitor 2019.

Nederland Fietsland
Dat Nederland een echt fietsland is zien we terug in het aantal provincies dat tussen de vier en vijf sterren in ontvangst mag nemen. Friesland en Zeeland gaan met 5 sterren aan kop, maar ook Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Drenthe en Gelderland mogen zich met 4 ½ ster een echte fietsregio noemen. Groningen ontvangt 4 sterren en Flevoland 3 ½ ster.

Eric Nijland, directeur van het Fietsplatform: “Investeren in goede recreatieve voorzieningen betaalt zich niet alleen uit in een goede beoordeling, maar draagt ook bij aan een prettige leef- en verblijfsomgeving. Ook stimuleert het de vrijetijdseconomie. Nederlanders geven jaarlijks in totaal circa 2,4 miljard euro uit aan recreatief fietsen en fietsvakanties in eigen land, waarvan de helft onderweg in de regio wordt gespendeerd.” 

Noord-Holland en Zuid-Holland beneden gemiddeld
Hoewel de kwaliteit van het aanbod voor de recreatieve fietser over het algemeen voldoende op peil is, zien we met name in Zuid-Holland en Noord-Holland ruimte voor verbetering. Deze regio’s scoorden respectievelijk 2½ en 3 sterren. Voor beide provincies kan winst worden behaald door een betere afstemming en samenwerking op het gebied van beheer, onderhoud en promotie. Verder scoren ze ook lager op het gebied van drukte op de paden.

Nieuw sterrensysteem
Een aantal veranderingen is doorgevoerd in de monitor, waaronder de beoordeling in sterren. Door te werken met halve sterren wordt er meer onderscheid zichtbaar in de kwaliteit tussen de diverse regio’s. Daarnaast ligt er meer nadruk op beïnvloedbare aspecten en minder op subjectieve criteria als het landschap. Ook de vindbaarheid voor de fietsers van routeinformatie heeft een plek gekregen in het onderzoek.  

 “De verschillen in de topklassen zijn soms klein, om dit onderscheid beter inzichtelijk te maken werken we dit jaar met halve sterren. Zo blijft de prikkel voor de provincie aanwezig. Dat de verschillen klein zijn zien we vooral als een positief signaal: als onderdeel van Nederland Fietsland hebben alle provincies baat bij dat de kwaliteit van de fietsroutes in Nederland toeneemt. – aldus Eric Nijland. “De fietser ziet geen grenzen; die wil grenzeloos genieten. Het is bovendien ook goed voor ons internationale imago als fietsland”.

Over de kwaliteitsmonitor
Het Fietsplatform, het landelijke kennis- en coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen, voerde de Kwaliteitsmonitor ook al uit in 2012, 2013, 2015 & 2017. Het landelijk onderzoek is een effectief instrument gebleken voor het stimuleren van kwaliteitsbehoud en -verbetering van het recreatieve fietsaanbod. Provincies zijn net als eerdere jaren beoordeeld op de kwaliteit en de randvoorwaarden van het routenetwerk (knooppunt- en LF-routes). Overijssel heeft als enige provincie niet meegewerkt aan het onderzoek.