Friesland breidt gebied waar vos mag worden bejaagd uit

18-01-2019 JOURE – De provincie Friesland vergroot het gebied waarin met lichtbakken op vossen mag worden gejaagd. Het gebied wordt met 9500 hectare verruimd tot 222.000 hectare. De maatregel wordt getroffen ter bescherming van de weidevogels. De uitbreiding betreft vooral bufferzones rond weidevogelgebieden.

Door hier ook de mogelijkheid te geven om vossen te bejagen, hoopt de provincie de instroom van vossen uit de omgeving naar het weidegebied te beperken. Volgens Gedeputeerde Staten zijn er te veel vossen in Friesland. In 2017 zijn er circa 700 geschoten. De cijfers over 2018 zijn nog niet bekend.