Friese ziekenhuizen zijn goed voorbereid op griepgolf

11-01-2019 JOURE – Door het grote aantal griepgevallen werd in het vorige griepseizoen een zwaar beroep gedaan op de capaciteit van onder andere de Friese ziekenhuizen. Door samenwerking en nieuwe technieken zijn de ziekenhuizen, in samenwerking met centrum voor infectieziekten Izore en Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) nu goed voorbereid op het nieuwe griepseizoen. Een gezamenlijk informatiepunt over de in de ziekenhuizen beschikbare opnamecapaciteit is één van de manieren waarop de ziekenhuizen samen op de winterperiode zijn voorbereid. In samenwerking met Izore wordt dit jaar ook een sneltest aangeboden, een nieuwe technologie waarmee betrouwbaar maar vooral sneller duidelijk is of een patiënt daadwerkelijk influenza heeft.

Sneltest
Met een sneltest kan binnen een half uur worden bepaald of een patiënt daadwerkelijk influenza heeft – of dat er sprake is van een andere aandoening van de luchtwegen. De sneltest is een pilot van Izore en MCL en wordt uitgevoerd door het klinisch chemisch laboratorium van Certe binnen MCL Leeuwarden.” Het sneltestapparaat kan binnen een half uur uitsluitsel geven of een patiënt influenza heeft of niet. Daphne Scoop, arts-microbioloog bij Izore: ‘In deze pilot onderzoeken we of het sneller detecteren van influenza bijdraagt aan de uit te voeren zorg in het ziekenhuis. Patiënten die mogelijk influenza hebben worden voor geïsoleerde verpleging opgenomen. Veel patiënten met klachten die op griep lijken, blijken tóch iets anders te hebben en worden dus ten onrechte geïsoleerd verpleegd. We verwachten zo veel sneller te kunnen bepalen op welke afdeling een patiënt het beste thuishoort. Zo kunnen de ziekenhuizen de beschikbare capaciteit optimaal benutten.’

Regionaal dashboard
De noordelijke ziekenhuizen gaan werken met een regionaal dashboard, waarop ziekenhuizen van de drie noordelijke provincies worden aangesloten. Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) gebruikt daarbij de diensten van het bedrijf 2TWNTY4. Deze monitor biedt real time inzicht in de openstellingsstatus, de drukte, de wachttijden, de doorlooptijden, de beschikbaarheid van bedden en het locatieprofiel van de Spoed Eisende Hulp. De capaciteit is met deze applicatie inzichtelijk voor de deelnemende ziekenhuizen en de Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland.

De griepepidemie van 2018 maakte duidelijk dat het nodig is dat zorgaanbieders inzicht hebben in de beschikbare ziekenhuiscapaciteit. Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) heeft in versneld tempo een capaciteitsmodel ontwikkeld, in opdracht van de aanbieders van spoedzorg. Op dit moment wordt 2TWNTY4 ingezet als een pilot onder vier ziekenhuizen in Noord Nederland: MCL, Tjongerschans, UMCG en Martini Ziekenhuis. Verwacht wordt dat de andere Friese ziekenhuizen op korte termijn aansluiten. De andere ziekenhuizen in de noordelijke provincies zullen in de loop van 2019 aansluiten.

Per 1 januari 2019 is het meldprotocol aangepast. De ziekenhuizen registreren nu op dezelfde wijze capaciteitsproblemen aan de Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland. Ook het uitvraagprotocol van de Meldkamer Ambulance Noord Nederland is aangepast. Hierdoor kan er zo effectief en efficiënt mogelijk worden omgegaan met de beschikbare capaciteit in de regio. Zo kunnen ambulancebedrijven, meldkamer en ziekenhuizen de acute zorg proactief coördineren en wordt de afstemming tussen ketenpartners geoptimaliseerd. Met andere woorden: als een ziekenhuis ‘vol’ zou zitten kan de patiënt direct worden doorgestuurd naar een instelling waar wél ruimte is, zodat zo snel mogelijk goede zorg kan worden geboden. ZVE-manager Edwin Frenay van te Veen van Nij Smellinghe: ‘Door samenwerking tussen de ziekenhuizen kunnen we er voor zorgen dat een influenzapatiënt snel en adequaat hulp krijgt, bij voorkeur in de eigen provincie.’

De ziekenhuizen werken daarnaast samen met ouderenzorgorganisaties om de doorstroming te optimaliseren en met name oudere patiënten goede zorg te bieden.