Friese tramwegen in de schijnwerper


12-08-2017 SNEEK – Modelspoormuseum Sneek zet Friese tramwegen in de schijnwerper. De tram is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Fryslân, maar dit historisch gegeven wordt nog nergens verteld. Het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek laat het herbeleven in beeld en geluid. De provincie steunt dit project met ruim € 31.000,- uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). De totale investering bedraagt bijna € 98.000,-.

Het belang van de tram
Tramwegen hebben een grote rol gespeeld bij de ontsluiting en ontwikkeling van het Friese platteland. Belangrijk voor de industrie en economie, maar ook voor personenvervoer. Denk bijvoorbeeld aan de verbinding van Stavoren naar Enkhuizen/Amsterdam. Het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek laat vanaf de zomer van 2018 de impact zien die de tram vanaf 1900 heeft gehad op het Friese landschap en het vervoer en transport van mensen en goederen. Er zijn treinmodellen en antieke trein- en tramvoorwerpen te bewonderen. Ook is er historisch beeldmateriaal te zien van opkomst tot ondergang van de tram.    

Het verhaal is gericht op verschillende doelgroepen (jeugd, ouderen en toeristen) en wordt in het Frysk, Nederlands, Duits en Engels verteld. Professionele partijen zorgen voor het ontwerp en de basis. Vrijwilligers doen de uitvoering. Ook stagiaires van ROC Friese Poort werken eraan mee.  

Iepen Mienskipsfûns
‘Met de tram door Friesland’ is één van de 33 projecten in Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren die subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns krijgt. De projecten betekenen samen een investering van ruim 1,3 miljoen euro in de leefbaarheid in de regio.

Van 18 september tot en met 13 oktober kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.