Friese ganzenverjaagteams actief van 1 maart tot 1 juni 2018


01-03-2018 JOURE – Op 1 maart 2018 starten Friese wildbeheereenheden met ganzenverjaagteams. Deze verjaagteams ondersteunen boeren bij het verjagen van ganzen. Dit moet ertoe leiden dat ganzen minder schade aanrichten aan gewassen. De teams zijn actief tot 1 juni 2018.

Boeren zijn er in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om ganzen van hun landerijen te verjagen. Daarvoor roept een boer de hulp in van zijn vaste jager. Het komt wel eens voor dat de jager niet in de gelegenheid is, of dat er intensiever verjaagd moet worden. Boeren kunnen dan een ganzenverjaagteam inschakelen. Om zo effectief mogelijk te verjagen, gebeurt dit met ondersteunend afschot. Dat mag vanaf een half uur voor zonsopkomst tot 12:00 uur. Na dit tijdstip is verjaging wel toegestaan, maar zonder ondersteunend afschot.

Foerageergebieden
De ganzen worden verjaagd naar foerageergebieden. Dit zijn stukken land waar ganzen vrij kunnen neerstrijken om te rusten en te eten. Ganzen mogen hier tot 1 april niet verjaagd worden. Na 1 april mogen de ganzen overal verjaagd worden, om schade te beperken. Het is de bedoeling dat de ganzen door intensiever verjagen met behulp van de verjaagteams, eerder weer vertrekken naar de Arctische broedgebieden.

Fryske Guozzeoanpak
Het intensiever verjagen van ganzen past in de Fryske Guozzeoanpak die Provinciale Staten hebben vastgesteld. De basis van de Fryske Guozzeoanpak bestaat uit de balans tussen het beschermen van ganzen en het bestrijden van schade aan boerenland.