Friese boeren tonen interesse in Boslandbouw

23-12-2019 JOURE – Voor boslandbouw is veel belangstelling. Dat bleek ook op een informatiebijeenkomst die 16 oktober in Oosterbierum door de Friese Milieufederatie georganiseerd werd. Er kwamen 35 mensen op af. Bijna de helft gaf zich op voor vervolgbijeenkomsten. Er waren akkerbouwers, veehouders en mensen die al een Voedselbos of pluktuin hebben of willen beginnen.

Boslandbouw of agroforestry is een vorm van natuurinclusieve landbouw. Er wordt gewerkt volgens het duurzame kringloopprincipe. Bomen en struiken worden geïntegreerd met de teelt van gewassen of met het houden van koeien, varkens of schapen. Zo ontstaan zowel ecologische als economische voordelen. Een boom heeft voor een boerenbedrijf wel 42 functies. Een pluspunt is verder dat boslandbouw klimaatverandering kan tegengaan. Ook kan het bijdragen aan landschapsherstel.