Friese boeren gefrustreerd over controles NVWA

18-06-2019 JOURE – Boeren met plas-draspercelen hebben grote moeite te voldoen aan de strikte voorwaarden voor deze vorm van intensief weidevogelbeheer. Dat levert problemen en frustraties op bij controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een agrarisch collectief in Friesland heeft nu besloten de plas-draspercelen uit de officiële regeling te halen en de betaling én het toezicht in eigen hand te nemen.

De boeren overleggen met het collectief hoeveel oppervlakte ze onder water zetten voor de weidevogels. Omdat het waterpeil in het natte gebied fluctueert en met een pomp wordt bediend, kan het areaal op het moment van controle kleiner zijn dan in de papieren staat. Het gaat vaak om kleine afwijkingen, maar ook die worden niet gehonoreerd. Het perceel wordt afgekeurd en de boer kan zijn vergoeding mislopen. 

Om van het ‘gedoe’ af te zijn, hoest het Friese collectief Noardlike Fryske Wâlden de vergoeding voor inkomstenderving zelf op. De vergoeding plas-dras bedraagt 2.500 euro per hectare. Volgens de richtlijnen van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer moet de waterdiepte van het plas-dras tussen de 5 en 20 centimeter zijn en het perceel 100% drassig.

Willemien Geertsema van BoerenNatuur denkt dat meer flexibiliteit bij intekenen van plas-dras kan helpen bij het halen van ecologische doelen. “We overleggen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of we dat in de nieuwe periode voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, die in 2022 in moet gaan voor elkaar kunnen krijgen.” Voor nu adviseert Geertsema de collectieven om de plas-dras percelen niet te ruim in te tekenen.