Friese begroting 2018: € 25 miljoen extra investeringen


24-09-2017 JOURE – 2018 wordt het jaar van LF2018. Het Friese hoofdwegennet is op orde, daarom investeert de provincie Fryslân op risicoverlaging in het verkeer. Voor zowel een transitiefonds Landbouw als een transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving komt € 3 miljoen beschikbaar. Ook zet de provincie zich in 2018 onverminderd in voor een circulaire economie en verduurzaming van Fryslân. Deze en andere investeringen zijn opgenomen in de Begroting 2018. Die is vandaag door Gedeputeerde Staten gepresenteerd.

Met de Kadernota 2018 zijn de ambities uit het coalitieakkoord 2015-2019 ‘Mei elkenien, foar elkenien’ herijkt. Aan de bestaande ambities is € 25 miljoen aan nieuwe investeringen toegevoegd. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met alle fracties in PS. In 2018 werken we verder aan de realisatie van onze doelen voor krachtige gemeenschappen, een toekomstbestendige economie, vanzelfsprekende duurzaamheid, it Frysk eigene, een dynamische omgeving in de mooiste provincie en een modern bestuur. De totale begroting van de  provincie Fryslân bedraagt in 2018 € 450 miljoen. Daarnaast worden de opcenten motorrijtuigenbelasting na deze coalitieperiode structureel verlaagd.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “We investeren in Fryslân, maar houden onze gezonde financiële positie, ook op de lange termijn. De economie trekt aan, maar we willen vooruit kijken. Daarom onderzoeken we hoe we toekomstige slechtere tijden voorbereid kunnen zijn.”

Krachtige gemeenschappen en toekomstbestendige economie
Iedereen moet mee kunnen doen. Daarom zet de provincie Fryslân het Kansenfonds en het Iepen Mienskipsfonds ook in 2018 opnieuw open voor aanvragen. Om ook het Friese bedrijfsleven te blijven ondersteunen komen voucherregelingen beschikbaar. In 2018 zijn instrumenten als Ondernemersplatform Ynbusiness, International Trade Support  en de Friese ontwikkelingsmaatschappij operationeel. Met TopDutch presenteren we Noord Nederland internationaal als aantrekkelijke vestigingslocatie.

De begroting 2018 is digitaal beschikbaar via www.fryslan.frl/financien.