Fries-Hollands vee is verkozen tot zeldzaam ras van 2020

16-01-2020 JOURE – Stichting Zeldzame Huisdierrassen brengt samen met de vereniging van het Fries-Hollands vee dit ras extra onder de aandacht door het uit te roepen tot ‘Ras van het Jaar 2020’. Van het Fries-Hollands vee waren in september 2019 nog 2.113 vrouwelijke fokdieren in het stamboek ingeschreven.

Het Fries-Hollandse vee is een dubbeldoel ras met nadruk op de melkproductie. Het zijn krachtige runderen die efficiënt met hun voeding omgaan, met sterke benen en klauwen, een passende bespiering, en een solide uier met goed gevormde en goed geplaatste spenen. De gemiddelde melkproductie van de Fries-Hollandse koe is 7.000 kilo per jaar De gematigde productie van melk per dier wordt gecompenseerd door hogere gehalten, de prima vruchtbaarheid en betere vleesproductie, en de specifieke geschiktheid voor weidegang.

Er zijn ruim 90 zeldzame Nederlandse landbouwhuisdierrassen die onder de zorg van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen vallen. Elk jaar kiest de stichting één van deze rassen uit om als Ras van het Jaar deze dieren en houders in de schijnwerpers te zetten. Daarnaast wordt er in samenwerking met de rasorganisatie gekeken naar het organiseren van activiteiten, wensen en mogelijkheden voor het doen van onderzoek en kansen voor de promotie van het ras.