Frauderende melkveehouders niet langer lid LTO


28-01-2018 JOURE – Volgens LTO Nederland zijn melkveehouders die frauderen met de I&R-registratie onprofessioneel, asociaal en vreselijk dom. Het LTO maakt gebruik van een registratiesysteem om onder andere te voorkomen dat dierziektes als BSE zich snel kunnen uitbreiden. Als je een kalf bij een andere moeder onderbrengt, zou je niet meer op het systeem aan kunnen. De boeren die bewust frauderen met het systeem zullen mogelijk in de toekomst geroyeerd worden.

De ractie komt voor uit een onderzoek waaruit blijkt dat er kalveren die worden geboren bewust worden toegeschreven als de kalveren van één koe, waardoor andere dieren in het bedrijf langer als vaars geteld kunnen worden. Het aantal grootvee-eenheden en de daaraan gekoppelde fosfaatproductie van het bedrijf bleef daarmee op papier lager dan deze in werkelijkheid was. Dat kon voordeel opleveren binnen het fosfaatreductieplan 2017.

Voor elke grootvee-eenheid die op papier minder gehouden werd kon een veehouder tussen de 112 euro en 480 euro aan boete uitsparen. De fraude kwam bij het ministerie aan het licht doordat in het I&R-systeem opvallend veel twee- en meerlingen werden geregistreerd. Normaal is dat aandeel 3 tot 5%, maar bij sommige melkveehouders lag het aantal meerlingen boven de 10%. Het vermoeden is dat dit er op veel bedrijven bewust fout is geregistreerd. Uit een steekproef bij 93 bedrijven is bij bijna de helft fraude geconstateerd.