‘Fosfaatrechten zijn niet gekoppeld aan vergunning van een melkveebedrijf’

22-01-2020 JOURE – Fosfaatrechten zijn toegekend op basis van de aantallen dieren die voor de melkveehouderij werden gehouden op 2 juli 2015. De vergunningen van het bedrijf is voor die toepassing van de Meststoffenwet niet van belang, stelt advocaat Peter Goumans van Hekkelman Advocaten. Hij reageert op een publicatie in een krant waarin wordt vastgesteld dat veel melkveebedrijven die niet over een geldige vergunning binnen de Natuurbeschermingswet beschikten ook fosfaatrechten kregen toegewezen.

“In Meststoffenwet is bepaald hoe het fosfaatrecht wordt berekend”, aldus Goumans “Dat is een gebonden beschikking. Op basis van de wet is bepaald wat de omvang van het fosfaatrecht voor een melkveebedrijf is. Of melkvee legaal of illegaal wordt gehouden, is voor de toepassing van dit wetsartikel niet van belang. In een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven is dat recent nog bevestigd.”

De advocaat wijst op het feit dat de introductie van fosfaatrechten ‘sectorale wetgeving’ betreft, die onderwerpgericht stuurt. De uitvoeringsbevoegdheid voor de vergunningverlening is bij verschillende overheidsniveaus gelegd. Zowel het Rijk, als de provincies en de gemeenten zijn daarbij betrokken. De wetgever heeft er volgens Goumans tegen die achtergrond van af gezien een koppeling te leggen tussen de diverse wetten die gelden voor een melkveehouderij. Dat zou de uitvoering enorm ingewikkeld hebben gemaakt.