Fosfaatrechten handel in onzekerheid


10-01-2018 JOURE – De handel in fosfaatrechten wordt getypeerd door de afwachtende houding die kopers en verkopers innemen. Redenen zijn dat de definitieve beschikking over het aantal rechten per melkveebedrijf nog binnen moet komen, de dalende melkprijs en de dreiging van een standstill bij zuivelconcern FrieslandCampina zou mogelijk een oorzaak kunnen zijn.

Voor 15 januari krijgen melkveehouders de beschikking in de brievenbus over hoeveel fosfaatrechten zij daadwerkelijk krijgen toebedeeld. De exacte verrekening van de 10% afroming van een overdracht wordt dan naar verwachting ook duidelijk. Bij duidelijkheid over de beschikking is opnieuw een stukje onzekerheid weggenomen. Het is namelijk een optelsom van onzekerheden die potentiële kopers en verkopers afwachtend maken.

De beschikking mag dan binnenkort duidelijk zijn, dat is niet de enige reden dat de handel nog niet echt loskomt. De dreiging van dalende melkprijzen en een mogelijke standstill bij zuivelcoöperatie FrieslandCampina maken melkveehouders ook afwachtend.

Melkveehouders hebben al langere tijd met veel onzekerheid te maken. Dat maakt hen voorzichtig. Daarnaast is het zaak om de liquiditeiten goed te managen. Na een goed jaar in 2017 komt door een dalende melkprijs er de komende maanden waarschijnlijk minder geld binnen. Een goed jaar kan ook betekenen dat er belasting moet worden betaald. Boeren worden geadviseerd om de geldstromen en de impact die een aankoop van fosfaatrechten daarop heeft, goed in beeld te brengen voor hun bedrijf.