Forse sterfte onder kokmeeuwen door vogelgriep

16-05-2023 JOURE – In grote delen van Europa maakt hoogpathogene vogelgriep veel slachtoffers onder kokmeeuwen. Ook zwartkopmeeuwen worden getroffen. In Nederland komen meldingen van honderden dode meeuwen uit grote kolonies. Opruimen van karkassen is belangrijk om de verdere verspreiding tegen te gaan. Ook is het belangrijk om dode meeuwen te melden, zodat er een beter overzicht van de sterfte is te maken.

In enkele grote kolonies verspreid door het land worden tientallen tot honderden dode kokmeeuwen aangetroffen. Grote uitbraken werden al gevonden in De Onlanden in het noorden van Drenthe, in het Zwarte Meer in Overijssel, op De Kreupel in Noord-Holland, in het gebied Trintelzand in Flevoland, het Eemmeer, Het Dove Gat en de Reeuwijkse Plassen in Zuid-Holland en de Autrichepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Elders in de Delta worden ook slachtoffers gevonden.

In kolonies zitten de broedvogels vaak dicht op elkaar, badderen, poepen en drinken ze in hetzelfde water, waardoor het virus zicht gemakkelijk verspreidt. Niet alleen bij kokmeeuwen, maar ook bij de schaarsere zwartkopmeeuwen is er extra sterfte. Op verschillende plekken zijn terreinbeheerders druk in de weer om de slachtoffers van de uitbraak op te ruimen. Dat is belangrijk om de verdere verspreiding van het virus zo goed mogelijk te bepreken.

Samen met het Dutch Wildlife Health Centre verzamelt Sovon Vogelonderzoek meldingen van dode vogels. Met deze meldingen is het mogelijk om een beeld te krijgen van de verspreiding van het virus. Op basis van de melding wordt beslist of het nodig is om vogels op te halen om ze te onderzoeken op de aanwezigheid van het griepvirus. Via de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een kaart met de positief op hoogpathogene vogelgriep geteste vogels te vinden.