FNV heeft provincie wel gewezen op reorganisatieplannen


09-02-2017 JOURE – De FNV heeft afgelopen maandag de provincie Friesland een brief gestuurd om nogmaals te wijzen op het feit dat zij zich niet houden aan de gemaakte afspraken rondom de aanstaande  reorganisatie. Het is dan ook verstandig dat De FNV, samen met het CNV en de Ondernemingsraad van de provincie, zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg gaan.

Volgens de provincie hebben zij niet te horen gekregen dat zij op de verkeerde weg zaten. Volgens de FNV klopt die bewering niet. De provincie zowel als de hebben meerdere malen aangegeven dat de afspraken die zijn gemaakt nageleefd dienen te worden.

De provincie ziet graag dat meer dan  200 werknemers 1 tot 2 jaar lang ander werk doen dan in hun functieomschrijving staat. Dat is in strijd met de cao van het Sociaal Statuut van de Provincie Friesland. Ook wil De provincie bestaande afdelingen laten verdwijnen en op basis van werkpools herindelen.

33% van de werknemers kan zich dan inschrijven op tijdelijke opdrachten. Een manager zou het personeel voor de opdrachten selecteren.

Volgens de FNV is deze regeling in strijd met de eerder gemaakte afspraken. De nieuwe regeling is niet in het belang van de werknemers of de organisatie. De FNV maakt zich zorgen over de toekomstige plannen.