Feestmaand Statenjacht met Friso-liederen

07-05-2019 JOURE – Het Statenjacht Friso is deze maand 65 jaar geleden overgedragen aan de provincie Fryslân. Om dit te vieren, is er op 20 mei op het Provinsjehûs een officiële bijeenkomst met de boeiercommissie. Hierin zijn de organisaties vertegenwoordigd die het schip op 20 mei 1954 schonken aan de provincie. Ook zijn deze maand de speciaal gemaakte Friso-liederen voor het eerst te horen.

Op 25 mei is er in Grou een bijzondere vlootschouw met rond- en platbodems, na de jaarvergadering van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo. Samen met de middenstand was Oostergoo de schenker van de Friso aan de provincie. Ze wilden dat het provinciebestuur de boeier als lobbymiddel gebruikte in het belang van Fryslân en de Friese economie. Het college van Gedeputeerde Staten leeft dit uitgangspunt nog altijd trouw na.

Voorafgaande aan de vlootschouw vindt het Iepen Frysk Kampioenschap Klompkesilen in Grou plaats, ter ere van het jubilerende Statenjacht. Tijdens en na de vlootschouw zijn er optredens van onder anderen Elske DeWall.

Op 15 en 16 mei is het Statenjacht dit jaar aanwezig bij de Harlingen-Terschelling Race. Daar klinkt voor de allereerste keer een Friso-lied, gemaakt door Jurjen van der Meer en Nanne Kalma.

Later in het jaar zijn er nog meer activiteiten. Zo is het de bedoeling dat de Friso deelneemt aan de hardzeildag op de Sneekweek. Ook steekt de boeier het IJsselmeer en de Waddenzee over, als het weer het toelaat.

In het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek is tot 1 september een tentoonstelling te zien die speciaal gewijd is aan de geschiedenis van het Statenjacht.