Farmers Defence Force wil in 2020 door met protestacties

01-01-2020 JOURE – Farmers Defence Force wil ook in het nieuwe jaar weer protestacties opzetten. Doel zijn industriële bedrijven die voor stikstofemissie zorgen zonder dat ze over een vergunning binnen de Wet op natuurbescherming beschikken. De actiegroep wil landelijk beleid afdwingen over hoe er omgegaan wordt met de uitstoot van stikstof. Nu zijn de provincies het bevoegd gezag en dat leidt tot willekeur. Farmers Defence Force wil via de rechter handhaving afdwingen bij bedrijven geen vergunning hebben. De actiegroep overweegt ook een protestactie te houden in Brussel, om daar het ongenoegen over het Europese beleid kenbaar te maken.