Farmers Defence Force mag niet met trekkers demonstreren bij het RIVM

22-07-2020 JOURE – Farmers Defence Force mag woensdag 22 juli niet met tractoren komen demonstreren in de nabijheid van het RIVM-gebouw in de gemeente De Bilt. Dat heeft waarnemend burgemeester Den Oudsten van Utrecht, als voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht bepaald na overleg met het Openbaar Ministerie en de politie.

Het recht op demonstreren is een groot goed, het is aan de burgemeester van de betreffende gemeente om dit op een ordentelijke en veilige manier te faciliteren. Bij deze demonstratie zijn aanvullende voorschriften noodzakelijk voor een ordentelijk, veilig en gezond verloop.

Farmers Defence Force kon niet aangeven hoeveel tractoren op de demonstratie af zullen komen en geeft aan het aantal moeilijk te kunnen beïnvloeden. Bovendien roept de organisatie de afgelopen dagen via sociale media op met landbouwvoertuigen af te reizen naar de demonstratielocatie. Daardoor is er een risico dat landbouwvoertuigen in groten getale afreizen. Dat levert ernstige risico’s op voor het verkeer, geeft kans op wanordelijkheden en belemmert hulpdiensten in hun werk.

De demonstratie kan plaatsvinden, alleen is het niet mogelijk landbouwvoertuigen hierbij te betrekken. Om deze reden heeft Den Oudsten besloten om op 21 juli en 22 juli een verbod in te stellen op het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen in de provincie Utrecht.

Als demonstratielocatie is de Biltse Rading aangewezen, de meest geschikte locatie in de directe nabijheid van het RIVM. Op deze locatie kunnen – in verband met de coronamaatregelen – maximaal 2.000 personen veilig demonstreren op 1.5 meter afstand van elkaar. De lokale driehoek en de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht hebben Farmers Defence Force in de gelegenheid gesteld te demonstreren met in achtneming van de coronamaatregelen.