Fairtrade: certificering en rozen uit Kenia

14-05-2019 JOURE – Op donderdagavond 9 mei jongstleden vond in de bibliotheek van Joure de certificering plaats in het kader van Fairtrade en Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. De gecertificeerd bedrijven en organisaties voor Fairtrade waren: De Wumkesskoalle te Joure, de Protestantse Gemeente Terkaple, Jumbo-Jan Altenburg St. Nicolaasga, de Broekster Tsjerke en de Bed & Breakfast bedrijven De Einekoer te Broek en De Markikkert te Goingarijp. Het certificaat voor Maatschappelijk Ondernemen werd uitgereikt aan Roeach uit Joure.

Uitreiking certificaten
De vertegenwoordigers ontvingen de certificaten uit handen van Lucienne Boelsma, wethouder van gemeente De Fryske Marren. B&B bedrijf Safier uit Joure en kringloopwinkel Kuubkist uit Lemmer, die niet aanwezig konden zijn, zullen later het certificaat ontvangen van de werkgroep. Sinds begin dit jaar mag onze gemeente zich Fairtrade-gemeente noemen.

Maatschappelijk ondernemen: Rozen uit Kenia
Aansluitend aan de certificering werd een boeiend betoog gehouden door Marja Oudhuis, Operationeel Manager bij Zuurbier & Co te Aalsmeer over het onderwerp Rozen uit Kenia. Het bedrijf voldoet aan de maatstaven van Maatschappelijk Ondernemen en Fairtrade. Dit omdat de rozen (40 miljoen per jaar) in Kenia worden gekweekt met aanzienlijk minder energie-verbruik door een zonneboilersysteem en dus zorgen voor een lagere CO2 uitstoot. De ecologische ‘footprint’ is, inclusief het ‘invliegen’, daardoor aanzienlijk kleiner dan bij rozen die in Nederland worden gekweekt.

Verder verdienen de 725 werknemers in Kenia een menswaardig loon, waardoor hun kinderen scholing en gezondheidszorg kunnen krijgen. Het bedrijf draagt zorg voor kinderopvang en heeft in de vestigingsplaats te Kenia een middelbare school opgericht. De overheid erkent de school en betaalt een drietal leerkrachten van het team.

De lezing, die werd bijgewoond door circa 25 bezoekers, werd georganiseerd door de werkgroep De Fryske Marren Fairtrade.