Extra toezicht bij in opspraak geraakte slachthuizen in Noord-Nederland

Bij de in opspraak geraakte slachthuizen in Noord-Nederland komt extra toezicht. De dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die daar inspecteren bij de middelgrote slachterijen, krijgen extra ondersteuning. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer. Zij schrijft dat na een bericht van RTL Nieuws waarin klokkenluiders van de NVWA stellen dat zij hun taken niet goed kunnen uitvoeren en dat ze onvoldoende steun van hun directie ervaren.

Er loopt momenteel een onafhankelijk extern onderzoek door het bureau 2Solve naar de gang van zaken rond in de noordelijke slachthuizen en de manier waarop de NVWA hierop heeft gereageerd. Het is van belang dat iedereen die informatie of signalen heeft die mogelijk meegenomen moeten worden in dit onderzoek, deze informatie kan delen. Hiertoe kan contact opgenomen worden met het onderzoeksbureau, aldus Schouten.

De minister stelt dat over het toezicht op voedselveiligheid en dierenwelzijn geen enkele twijfel bestaan. Daarom wordt er gedurende de looptijd van het onderzoek en vooruitlopend op de uitkomsten extra inzet gepleegd om de toezichthoudende dierenartsen bij de middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland te ondersteunen bij hun werk. Hierbij kijkt een collega ter plekke of op afstand mee.

Schouten heeft de inspecteur-generaal van de NVWA gevraagd onder zijn rechtstreekse aansturing deze maatregel te implementeren om de uniformiteit van het toezicht zoveel mogelijk te waarborgen. De inspecteur-generaal zal daarnaast in gesprek gaan met het bedrijfsleven en de keten, waaronder de slachthuizen en transporteurs, over het toezicht, om hun primaire verantwoordelijkheid bij het borgen van dierenwelzijn en voedselveiligheid nogmaals te benadrukken.