Extra geld voor nat land voor weidevogels


16-02-2018 JOURE – Er komt € 180.000 extra beschikbaar voor boeren om hun land natter te maken. Dit is goed voor de weidevogels. Het extra geld is alleen beschikbaar voor boeren die eind vorig jaar hun aanvraag deden. Er werd toen € 180.000 meer aangevraagd dan de beschikbare € 100.000. Om de boeren tegemoet te komen trekken Gedeputeerde Staten er extra geld voor uit. Weidevogels hebben baat bij nat grasland. Er komen insecten op af, een belangrijke voedselbron voor kuikens.

Land kan op verschillende manieren natter gemaakt worden; door het waterpeil te verhogen, anders om te gaan met greppels of door land onder water te zetten (plasdras-gebieden) Hiervoor moeten boeren dammen of stuwen aanleggen. Met het extra geld kunnen ze aan de slag.

Agrarische collectieven
Boeren en grondeigenaren konden van 9 oktober tot en met 1 december 2017 via hun agrarisch collectief subsidie aanvragen. Dat kon alleen als zij land hebben in een weidevogelkerngebied, zoals kansrijke gebieden voor weidevogels ook wel genoemd worden. Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband van boeren en grondgebruikers. Fryslân heeft zeven collectieven.