Expositie ‘Duinen en kwelders’van Jan Jansma

16-01-2019 JOURE – Tot en met 10 februari kunt u nog de drive van kunstschilder Jan Jansma bewonderen in het gemeentehuis van Joure. Jansma’s werk is te herkennen aan de fascinatie voor de dynamiek van de natuur en het landschap en de mogelijkheid om dat schilderend met olieverf te verbeelden. Met name de kust met haar kwelders, het wad en de duinen. Het betreft een duo-expositie samen met kunstenaar Reinder Homan.

Duinen en kweldergebieden roepen bij Jansma een soort ‘oergevoel’ op. Een tijdloos landschap dat er sinds mensenheugenis zo heeft uitgezien. Een landschap dat hem inspireert en aanzet tot het maken van schilderijen. ‘Een eindeloze bron. Daarbij komt het me voor dat er een wisselwerking is tussen het landschap dat ik waarneem en de herkenning binnen mezelf. Eigenlijk een soort innerlijk landschap’, aldus Jan Jansma. De kleuren, geuren en vormen raakten hem al in zijn vroegste jeugd.

Na een tijdje als leraar werkzaam te zijn geweest in de creatieve vakken is Jansma sinds 1995 beroepsmatig zelfstandig kunstschilder. Tijdens zijn Lerarenopleiding Ubbo Emmius beeldende vakken en Academie Minerva lerarenopleiding gebruikte hij ‘eigentijdse’ vormen van beeldtaal, zoals werken vanuit het concept en ook vanuit de minimalistische benadering. Ook toen was het thema altijd natuurbeleving. In een later stadium is hij zich opnieuw gaan verdiepen in figuratief schilderen. Zijn motto daarbij was: de ontwikkeling van spontaniteit en kunde. Dat heeft geresulteerd in zijn hedendaagse werk.

De expositie is georganiseerd door Stichting Keunst en Keur.