Experts bespreken kansen van warmte uit oppervlaktewater

12-10-2019 JOURE – Water is energie. Dat weet het wetterskip als geen ander. Ze waren donderdag 10 oktober, op de Dag van de Duurzaamheid, gastheer van een expertsessie over aquathermie. Samen georganiseerd met de provincie Fryslân en Andy van den Dobbelsteen, professor of Climate Design & Sustainability van TU Delft. Dagelijks bestuurder Annet van der Hoek trapte af voor een grote groep experts van overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten.

Aquathermie – warmte uit oppervlaktewater – biedt veel kansen. Het is een bron van duurzame verwarming en koeling van huizen en andere gebouwen. Volgens Van den Dobbelsteen is bijkomend voordeel dat het oppervlaktewater afkoelt. Daardoor wordt de kans op een Elfstedentocht vanzelf groter: het Elfstedenenergietransitieplan. De deelnemers bekeken wat er nodig is om toepassing van aquathermie te stimuleren.