Even voorstellen: John van Arnhem, directeur Hof & Hiem

22-07-2017 SINT NICOLAASGA – Sinds 1 maart jongstleden kent Zorggroep Hof en Hiem een nieuwe directeur-bestuurder, John van Arnhem. Hij volgt na 27 jaar de oud-directeur Jan Veenstra op. Maar wie is John van Arnhem eigenlijk, wat drijft hem en wat is zijn visie ten aanzien van Hof en Hiem? Jouregio schoof aan om de nieuwe directeur beter te leren kennen.

Hof en Hiem bestaat uit woonzorgcentra Vegelin State in Joure, Doniahiem in Sint Nicolaasga, Suderigge in Lemmer en Talma Hiem in Balk. Woonzorgboerderij de Cornelia Hoeve in Eesterga en appartementencomplex Yn ‘e Doarpsfinne in Rotsterhaule maken ook onderdeel uit van de zorggroep. Binnen de vier kernen van De Fryske Marren verhuurt Hof en Hiem ook aanleunwoningen rondom de zorgcentra. In de kernen zijn ook de thuiszorgteams van de zorggroep werkzaam. Verder bouwt Hof en Hiem momenteel het woon-zorgcomplex De werf aan de Sluisdijk in Joure.

John van Arnhem is vooral een sociaal en charismatische man die zijn sporen in de zorg verdiend heeft. Alvorens hij als directeur aan de slag ging bij Zorggroep Hof en Hiem werkte hij 19 jaar bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, waarvan de laatste jaren als directeur Zorg. Daarvoor was hij 8 jaar werkzaam voor de Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn. Echter begon zijn carrière de eerste 3 jaar als P&O-adviseur in Verpleeghuis Zutphen.

Veranderingen
John van Arnhem geeft aan dat in de afgelopen jaren heel veel is veranderd in de zorg. “Kijk alleen maar eens naar de organisatie van Zorggroep Hof en Hiem. Vijf jaar gelden waren er 400 medewerkers in dienst, nu zijn het er meer dan 600. Dat is een stijging van 50%. Daarnaast hebben we ook nog eens meer dan 650 vrijwilligers. In totaal zijn er dus meer dan 1300 mensen actief voor deze organisatie. Door de regelgeving en veranderingen binnen de zorg zijn de vrijwilligers ook steeds belangrijker geworden”.

John geeft aan dat een van de belangrijkste en grootste uitdagingen is, om de groei van de organisatie goed in de gaten te houden. “Je wilt je kwaliteitsbeleid waarborgen, maar tegelijkertijd wil je ook de cultuur binnen Hof en Hiem behouden”. Om de cultuur binnen de organisatie te begrijpen heeft hij na twee maanden een presentatie gegeven aan de raad van toezicht, de cliëntenraad, de ondernemingsraad en zijn directe collega’s over hoe hij de organisatie ziet en ervaart. Aan de hand daarvan wist hij dat de organisatie goed had begrepen en had leren kennen. 

“Als je met elkaar op één lijn zit qua organisatie kun je elkaar uitdagen en meedenken. Zo kun je ook met elkaar de volgende stappen zetten. Door de groei van de zorggroep moet het management zich continu aanpassen en reageren. Iedereen binnen Hof en Hiem heeft een functie en een bijbehorende taak. De juiste mensen op de juiste plaats moeten  hun functie zelfstandig en met de nodige regelruimte kunnen uitvoeren. Zo maak je optimaal gebruik van de talenten die mensen hebben.”

Externe ontwikkelingen
Op de arbeidsmarkt loopt de ouderenzorg steeds meer tegen problemen van medewerkers aan. Het wordt lastiger om de juiste mensen te vinden. Daarom investeert Zorggroep Hof en Hiem ook meer dan andere zorginstellingen in opleidingen voor haar medewerkers. “Samen met twee andere ouderenzorgorganisaties en ROC Friese Poort organiseren we jaarlijks een inservice-opleiding. We bieden mensen hiermee de kans op een opleiding en een baan. Op die manier probeert Hof en Hiem de vraag van gekwalificeerde medewerkers blijvend te kunnen beantwoorden. Wij willen blijven investeren in onze medewerkers en hun betrokkenheid. Alleen dan kun je de geweldige sfeer en kwaliteit blijven bieden die er nu heerst”, aldus John.