Europese Commissie wil deel van landbouwbudget gebruiken voor plattelandsontwikkeling

31-05-2020 JOURE – De Europese Commissie stelt voor om in de periode 2021-2027 het budget voor plattelandsontwikkeling met 15 miljard te verhogen, maar wil tevens het totale budget voor landbouw met 25 miljard verlagen in vergelijking met de lopende periode. Dat blijkt uit de financiĆ«le meerjarenplannen die de Europese Commissie woensdag 27 mei heeft gepresenteerd.

De Europese Commissie heeft voor de landbouwuitgaven in de periode 2021-2027 in totaal een bedrag van 348 miljard euro begroot. In de komende periode vallen de betalingen aan het Verenigd Koninkrijk weg. Daar is over een periode van 7 jaar ongeveer 26 miljard euro mee gemoeid. In de praktijk betekent het dat in de voorstellen van de Europese Commissie voor de huidige 27 lidstaten een vergelijkbaar landbouwbudget als nu is voorzien, als de inflatie buiten beschouwing wordt gelaten.