Europese Commissie wil 100 miljard euro vrijmaken voor solidariteitsinstrument SURE

03-04-2020 JOURE – De Europese Commissie breidt de aanpak ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis verder uit en maakt daar via het solidariteitsinstrument SURE 100 miljard euro voor beschikbaar. Dit instrument moet eraan bijdragen dat werknemers hun inkomen behouden en dat bedrijven het hoofd boven water houden. Er is daarbij ook aandacht voor ondersteuning van de land- en tuinbouw. Ook stelt de Europese Commissie voor om alle beschikbare structuurfondsen in te zetten. Alle maatregelen zijn gebaseerd op de huidige begroting van de Europese Unie.

SURE is een nieuw instrument dat 100 miljard euro aan leningen zal verstrekken aan landen die daaraan behoefte hebben om ervoor te zorgen dat werknemers een inkomen ontvangen en bedrijven hun personeel kunnen behouden. De leningen zijn gebaseerd op garanties van de lidstaten en zullen worden gebruikt waar ze het dringendst nodig zijn. Alle lidstaten zullen van dit instrument gebruik kunnen maken, maar het is vooral van belang voor degenen die het zwaarst getroffen zijn.

De Europese Commissie zal binnenkort ook een reeks maatregelen voorstellen om ervoor te zorgen dat boeren en tuinders steun krijgen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat gebeurt bijvoorbeeld door meer tijd te geven voor het indienen van aanvragen voor steun en voor het verwerken van die aanvragen door de betrokken overheidsinstanties. De Europese Commissie wil de voorschotten voor rechtstreekse betalingen en de betalingen voor plattelandsontwikkeling verhogen, en het mogelijk te maken extra flexibel te zijn bij controles om fysieke contacten tot een minimum te beperken en de administratieve lasten te verminderen.

Alle niet-vastgelegde middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds zullen worden ingezet om de gevolgen van de volksgezondheidscrisis aan te pakken. Om ervoor te zorgen dat de middelen daar kunnen worden ingezet waar ze het dringendst nodig zijn, zullen zowel overdrachten tussen fondsen onderling als tussen categorieën regio’s en tussen beleidsdoelstellingen mogelijk worden gemaakt. Bovendien zullen de medefinancieringsvereisten worden losgelaten. De administratie wordt ook vereenvoudigd.