Europese Commissie treft onvoldoende maatregelen voor steun van boeren

21-04-2020 JOURE – Het Nederlandse kabinet vindt de aanpassingen die de Europese Commissie doet onvoldoende toereikend om boeren te helpen om hun liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis tijdig te overbruggen. Daarom werkt het kabinet werkt een nationale maatregel uit om boeren toch in juli te laten beschikken over 80% van de inkomenssteun uit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer.

De Europese Commissie staat lidstaten vanwege de coronacrisis toe om een verhoging van 50% naar 70% door te voeren van de standaardpercentages voor de voorschotbetalingen van de directe inkomenssteun van het GLB. Daarnaast mogen lidstaten de standaardpercentages voor het Agrarisch Natuurbeheeer in 2020 van 75% naar 85% verhogen. Ook mogen er voorschotbetalingen gedaan worden zonder dat alle fysieke controles hebben plaatsgevonden, al moeten de administratieve controles wel zijn afgerond. De vroegst mogelijke datum van de uitbetaling van de voorschotten blijft staan op 16 oktober.

Minder controles
De aanpassingen in de verschillende uitvoeringsverordeningen beperken het aantal vereiste fysieke controles die lidstaten moeten uitvoeren, doordat de vanwege COVID-19 afgekondigde beperkingen binnen de Europese Unie controles ter plaatse vaak onmogelijk maken. Het minimale percentage van controles ter plaatse voor de GLB-betalingen onder pijler 1 en pijler 2 wordt verlaagd van 5% naar 3%. In Nederland gaat dat percentage van 3% naar 1%, omdat Nederland een zeer laag foutenpercentage in basispremiebetalingen kent. Voor de randvoorwaarden is het controlepercentage van de GLB-steunaanvragers verlaagd van minimaal 1% naar minimaal 0,5%.

Alternatieve bronnen
Lidstaten mogen de rest van de fysieke controles of uitstellen, of ondervangen met data van alternatieve bronnen, zoals satellietbeelden. De controles op de totale steunaanvragen van producentenorganisaties wordt verlaagd van 30% naar 10%. Daarnaast wordt het voorschrift dat elke producentenorganisatie met een operationeel programma minstens 1x in de 3 jaar wordt bezocht voor het jaar 2020 losgelaten.

Overmacht
Nederland wil dat boeren in individuele gevallen ook een beroep op overmacht kunnen doen. Verder zal Schouten de Europese Commissie ook vragen om versoepeling van de controlevoorschriften voor collectieve stelsel van agrarisch natuurbeheer.