Europese Commissie reserveert 4,835 miljard voor Nederland


06-06-2018 JOURE – Het voorstel van de Europese Commissie voor het meerjarig financieel kader 2021-2027 omvat voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 365 miljard euro in lopende prijzen. Van het GLB-budget is 265,2 miljard euro bestemd voor rechtstreekse betalingen, 20 miljard euro voor maatregelen ter ondersteuning van de markt en 78,8 miljard euro voor plattelandsontwikkeling.

Daar bovenop komt nog eens 10 miljard euro van het EU-onderzoeksprogramma Horizon Europa, voor specifiek onderzoek op het gebied van voeding, landbouw, plattelandsontwikkeling en de bio-economie. Voor Nederland is een totaalbudget van 4,835 miljard euro gereserveerd in lopende prijzen. Hiervan is 4,379 miljard begroot voor directe betalingen, 455 miljoen euro voor plattelandsondersteuning en 1,8 miljoen voor ondersteuning van markten.

De voorstellen van de Europese Commissie houden een besparing van 5% op de GLB-begroting in op basis van lopende prijzen; in constante prijzen voor 2018 komt dit overeen met een bezuiniging van ongeveer 12%. Het GLB vraagt gemiddeld 28,5% van de totale begroting van de Europese Unie in de periode 2021-2027. De voorstellen voor de drie verordeningen voor het nieuwe GLB voor de periode 2021-2027 worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van ministers. De medewetgevers bepalen vervolgens hun standpunt over de voorstellen van de Europese Commissie.