Europees subsidieprogramma open voor aanvragen


28-03-2017 JOURE – Vanaf vandaag tot en met 5 mei 2017 kunnen initiatiefnemers van projecten in Noordwest- en Noordoost-Fryslân subsidie aanvragen uit het Europese LEADER-budget. Tot en met 2018 is er voor de twee gebieden circa € 4.3 miljoen subsidie beschikbaar.

LEADER is een Europees programma dat de regionale ontwikkeling stimuleert.

Leefbaarheid en economie versterken
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een project aansluiten bij de lokale LEADER-visie. Deze visie is door het gebied opgesteld. In beide gebieden wordt ingezet op thema’s die leefbaarheid en de economische veerkracht versterken. Denk aan projecten die dorpen ondersteunen meer zelfvoorzienend te worden. Of aan initiatieven die vormen van traditionele en digitale bedrijvigheid met elkaar verbinden. Zo kan werkgelegenheid worden gecreëerd en kunnen jongeren aan de regio worden verbonden. De regio Noordwest beslaat de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel, Leeuwarderadeel en Leeuwarden. In Noordoost-Fryslân kunnen initiatiefnemers van projecten in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. Ferwerderadiel en Tytsjerksteradiel een beroep doen op de regeling.

Hulp bij het opzetten van een project en het aanvragen subsidie
De uitvoering van het LEADER-programma wordt ondersteund door een lokale actiegroep (LAG). Deze vertegenwoordigers uit de streek helpen bij het aanjagen van initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van de regio. Zij brengen initiatiefnemers van projecten met elkaar in contact. Daarnaast adviseren zij over het toekennen van de Europese en provinciale subsidies voor projecten. De LAG wordt daarbij ondersteund door de medewerkers van het projectbureau van Streekwurk in Franeker en het Streekhûs in Burgum. Initiatiefnemers van projecten kunnen ook bij deze kantoren terecht voor het bespreken van subsidiemogelijkheden.

Informatie over de lokale LEADER-visie, de LAG en de subsidieregeling is de vinden op www.streekwurk.frl/leader.