Europees Commissaris accepteert aanvulling op Actieprogramma Nitraatrichtlijn

28-02-2022 JOURE – Europees Commissaris Sinkevicius van Milieu heeft vrijdag 25 februari aan minister Staghouwer van LNV laten weten dat hij de aanvullingen op het Nederlandse zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn voldoende vertrouwenwekkend vindt om half maart in het NitraatcomitĂ© te behandelen. In de extra toezeggingen die Nederland heeft gedaan zit de verplichting om in een periode van 10 jaar toe te werken naar een volledig grondgebonden melkveehouderijsector in Nederland.

In het Nitraatcomité wordt een oordeel gegegeven over een Nederlands verzoek voor derogatie om meer dierlijke mest te kunnen uitrijden dan de Europese standaardnorm van 170 kilo stikstof per hectare. Dat oordeel besluit valt nog niet half maart, maar in een later stadium. De komende periode zullen verdere gesprekken met de Europese Commissie plaatsvinden over de inhoud en voorwaarden van de derogatie. Staghouwer houdt er rekening mee dat hieraan aanvullende eisen gesteld zullen worden in vergelijking tot de periode 2020-2021.

Nederland heeft in de gesprekken met de Europese Commissie de volgende toezeggingen gedaan met betrekking tot aanvullingen op het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn:

  • De Nederlandse melkveehouderij wordt binnen 10 jaar volledig grondgebonden. Dat wordt wettelijk geregeld. De wet zal in de tweede helft van dit jaar voor consultatie worden gepubliceerd.
  • Voor specifieke grondsoorten worden aanvullende maatregelen genomen, zoals grootschalig beekdalherstel in zandgronden.
  • De afname van de productie van stikstof en fosfaat met de opkoop van veehouderijbedrijven wordt juridisch geborgd.
  • De mestproductieplafonds worden naar beneden bijgesteld.

De informatie is vastgelegd in het Addendum op het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn.