Europees actieplan biodiversiteit is grotendeels mislukt

24-05-2019 JOURE – In 2011 werden in de Europese Unie afspraken gemaakt over maatregelen ter bescherming van de biodiversiteit die in 2020 gerealiseerd zouden moeten zijn. De organisatie Birdlife International stelt vast dat van die plannen weinig terecht is gekomen: op het boerenland en in de bossen is de situatie in Europa slechter dan in 2011, terwijl de ecosystemen en het zeeleven nauwelijks profiteerden van maatregelen. Volgens Birdlife International is scherpere wetgeving noodzakelijk en moeten regels beter worden nageleefd. Ook zijn er meer financiële middelen nodig zijn voor het bevorderen van de biodiversiteit.

Enig succes werd geboekt bij de bestrijding van ‘invasieve exoten’. Ook is iets meer geld beschikbaar gekomen voor de bestrijding van de wereldwijde biodiversiteitscrisis en wordt het aantal beschermde gebieden uitgebreid, met name op zee. Vogelbescherming Nederland en BirdLife International pleiten voor het omzetten van ambities in concrete plannen. Met het herstel van ecosystemen kan een slag worden gemaakt als de Europese regelgeving voor natuurbescherming beter wordt nageleefd en als de Europese Unie boeren alleen subsidieert wanneer zij in harmonie met hun omgeving en natuurinclusief werken.