EU-landen akkoord met droogtesteun aan boeren

28-08-2019 JOURE/BRUSSEL – De lidstaten van de Europese Unie hebben ingestemd met een reeks door de Europese Commissie voorgestelde steunmaatregelen om landbouwers te helpen die wegens de ongunstige weersomstandigheden met financiële moeilijkheden kampen en om de beschikbaarheid van diervoeder te verbeteren.

De maatregelen waarover de lidstaten overeenstemming hebben bereikt in een commissievergadering, voorzien onder meer in de mogelijkheid om hogere voorschotten te betalen en in verscheidene uitzonderlijke afwijkingen van de vergroeningsregels, om landbouwers te helpen hun dieren van voldoende voeder te voorzien.

Getroffen landbouwers kunnen een hoger percentage ontvangen van de betalingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) om hun cashflow te verbeteren. Zij kunnen:

  • tot 70 % van hun rechtstreekse betalingen ontvangen vanaf midden oktober;
  • en tot 85 % van de betalingen voor plattelandsontwikkeling ontvangen zodra het maatregelenpakket begin september formeel wordt aangenomen.

Het zal ook mogelijk zijn van bepaalde vergroeningsregels af te wijken om de beschikbaarheid van diervoeder te vergroten. Zo wordt het mogelijk om:

  • braakliggend land als een afzonderlijk gewas te beschouwen, of als ecologisch aandachtsgebied, ook al is er op dat land gegraasd of geoogst;
  • vanggewassen in te zaaien als zuivere teelt (en niet als mengsel van gewassen zoals momenteel wordt voorgeschreven) indien ze bestemd zijn voor begrazing of voederproductie;
  • de minimale periode van 8 weken voor vanggewassen in te korten, zodat akkerbouwers hun wintergewassen tijdig na hun vanggewassen kunnen inzaaien.

Na het besluit van vandaag wordt dit maatregelenpakket naar verwachting begin september formeel aangenomen.