Er zullen minder melkveehouders stoppen bij keuze voor extensivering

24-11-2019 JOURE – Wanneer de focus in de melkveehouderij de komende jaren op kringlooplandbouw en biodiversiteit wordt gelegd, zullen er de komende jaren waarschijnlijk minder boeren stoppen dan wanneer de blik vooral wordt gericht op technische innovatie en efficiëntie met het oog op schaalvergroting en een lage kostprijs. Dat stelt Rick Hoksbergen, relatiemanager bij Alfa Accountants en Adviseurs.

Hoksbergen stelt vast dat de afgelopen 20 jaar stopte gemiddeld jaarlijks ongeveer 3% van de melkveebedrijven in Nederland werden beëindigd. Hij verwacht dat percentage hoger uit gaat vallen als de focus de komende jaren komt te liggen op een lage kostprijs door technische innovatie en efficiëntie. Een dergelijke keuze wakkert de schaalvergroting verder aan. Het gaat gepaard met hoge investeringen en dat stelt hoge eisen aan het management. Het is niet voor elke ondernemer weggelegd waardoor er velen zullen stoppen.

Komt de focus juist te liggen op kringlooplandbouw en biodiversiteit, die gepaard gaat met een hogere melkprijs die zorgt voor omzetverhoging, dan zal de uitstroom in de melkveehouderij volgens Hoksbergen kleiner zijn. Ook in dit scenario zullen er melkveehouders stoppen. Als bedrijven extensiveren neemt de productie per hectare af. Boeren hebben meer grond nodig om hetzelfde aantal koeien te kunnen houden. Die extra grond is niet overal beschikbaar.