Energiemaatregelen provinciale organisatie

03-04-2019 JOURE – Daar zet de provincie op in om de eigen organisatie in 2025 energieneutraal en zelfvoorzienend te maken. Zonnepanelen komen op het op eigen daken, bij infrastructurele werken en in het veld. Waar mogelijk worden gebouwen aangesloten op een collectief warmtenet. Dit alles vraagt een investering van 7 miljoen euro.

Adviesbureau Ekwadraat deed onderzoek naar de mogelijkheden. De route is: slim investeren in energiebesparing, zelf duurzame energie opwekken met zonnepanelen, duurzame warmte als warmtebron voor de kantoorgebouwen en de voorbeeldfunctie van de provincie oppakken.

Door slim in te zetten op energiebesparing kan ongeveer 6 TJ worden bespaard. De provinciale organisatie gebruikt nu ca. 26,6 TJ per jaar. Ekwadraat heeft de effecten van de energiebesparing doorgerekend. Het gaat om de energiekosten over 20 jaar, de CO2-reductie en de investeringen in energiebesparende maatregelen.

Zonnepanelen
De resterende energievraag na besparing, kan duurzaam worden opgewekt met zonnepanelen. Plaatsing op de daken van provinciale gebouwen heeft de voorkeur. Het dakoppervlak van het provinciehuis en de steunpunten is niet voldoende om de resterende energievraag te kunnen verduurzamen. Er zijn dus ook andere locaties nodig zoals veldopstellingen en infrastructurele werken.

Er wordt onderzocht of het provinciehuis aangesloten kan worden op een collectief duurzaam warmtenet in de binnenstad van Leeuwarden. Hierbij gaat de provincie, voor de andere kantoorgebouwen dan het provinciehuis, uit van ‘duurzame warmte’ waarbij de vrijkomende biomassa (houtsnippers en bermgras) zoveel mogelijk ingezet worden als brandstof voor het leveren van duurzame warmte.

Samenwerking
De provincie wil met gemeenten en het Wetterskip kijken naar de beste plekken voor opwekking van duurzame energie op eigen gronden. Daarnaast wil ze samenwerken met de buren aan de Tweebaksmarkt en hen helpen bij verduurzaming. Voor de verduurzaming van de resterende energievraag wil de provincie veldopstellingen inzetten en de initiatieven vanuit dorpen stimuleren. Op het provinciehuis wordt een groen dak gerealiseerd. Dit leidt tot betere isolatie en bevordert de biodiversiteit.