Energie toeslag aanvragen bij de gemeente

17-09-2022 JOURE – De energietoeslag voor lage inkomens voor 1 oktober aanstaande bij de gemeente worden aangevraagd. De aanvragen moeten online worden ingediend. Voor mensen die daar moeite mee hebben of niet over een computer beschikken is er ook de mogelijkheid de toeslag middels een papieren formulier aan te vragen. Verkrijgbaar bij het servicepunt van de gemeente. De toeslag bedraagt €1.300.-

Wie niet meer inkomen dan 120% van de bijstandsnorm per maand heeft komt in aanmerking. Voor alleenstaande is dat €1.244,54 per maand. Voor echtparen en daarmee gelijkgestemden €1.777.92. Voor AOW-gerechtigden gelden andere normen. Zo kan een alleenstaande een toeslag krijgen van €1.382,89. Echtparen komen in aanmerking voor €1.872,49.

In 1e instantie was de toeslag €800,- echter is deze later verhoogd tot €1.300,-. Inwoners die al €800,- euro hebben ontvangen krijgen automatisch voor uiterlijk 27 oktober €500.- op hun rekening bijgestort.