Elektrisch autorijden steeds populairder


03-05-2017 JOURE – In 2016 zijn er bijna 2.000 nieuwe elektrische personenauto’s geregistreerd in Friesland. Mede dankzij de Rijksbijdrage laadinfrastructuur steeg het aantal publieke laadpunten van 580 naar bijna 900, een stijging van ruim 55%.

In 2016 zijn zowel de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 als het bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer Per Bus ondertekend. Hiermee wordt de overgang naar duurzaam vervoer versneld.

In 2016 zijn veel activiteiten ontplooid en belangrijke resultaten geboekt. Nederlandse bedrijven, maatschappelijke instellingen, kennisinstituten en overheden werken in (inter)nationaal verband gezamenlijk aan een versnelde toename van elektrisch vervoer. Het doel is het benutten van de bijbehorende economische kansen.